Ejendomsservice

Vedligeholdelse af udendørsarealer, så som:

 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Beskæring og fældning af træer
 • Kantklipning
 • Fjernelse af ukrudt og blade
 • Fjernelse af affald

Samt:

 • Pasning af varmecentraler og mindre anlæg.
 • Testning af sprinkleranlæg.
 • Udskiftning af lyskilder på udvendig lys, i opgange og kontorer m.m.
 • Lejer- og beboerkontakt.
 • Udbedring af fejl eller mangler på ejendommen.
 • Udførelse af større eller mindre ombygninger, der kan udføres af vores håndværkere (eller hvis ønsket af Deres egne håndværkere).
 • Indhentning af tilbud på ombygning og diverse.